ฉันจะโปรโมทการแสดงโฆษณาบน Facebook ได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงหลุมพิ่มได้อย่างไร