ธุรกิจโฆษณาของ Facebook ยังคงถูกโจมตีโดยการจราจรภายใต้การระบาดของโรค