การแบ่งค่าของผู้ใช้โฆษณาบน Facebook และวิธีการปรับให้เหมาะสมที่สอดคล้องกัน