การแสดงโฆษณาบน Facebook: ขั้นตอนที่ 1 บทบาท การสร้าง และการดําเนินการของเพจ