บัญชีผู้ใช้โฆษณา Facebook ถูกบล็อกบ่อย! วิธีการทําโอ้ออนไลน์และอื่น ๆ !!!เร่งด่วน