ค่าใช้จ่ายการโฆษณาขององค์กรลดลงโดยเท่า 50% ? การแจ้งเตือน Facebook เน้นความเสี่ยงในอุตสาหกรรมโฆษณา