กรณีศึกษา: ใช้จ่าย $๑๐วันทำงานโฆษณาบน Facebook และหนึ่งเดือนต่อมา ...