70% ของบัญชีผู้ใช้โฆษณาบน Facebook ได้ก้าวขึ้นบนหลุมห้าหลุมหลังจากอ่านแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะถูกบล็อกอีกต่อไป!